Wykonanie robót budowlanych obejmujących przełączenie kotła c.o. na paliwo stałe do wolnego przewodu kominowego w obrębie lokalu mieszkalnego

Ta strona z dnia 06.05.2021, 10:02 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 28.04.2021, 08:59
Data zakończenia zapytania: 04.05.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 04.05.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przełączenie kotła c.o. na paliwo stałe do wolnego przewodu kominowego w obrębie lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Krasińskiego 6 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- istniejący kocioł c.o. na paliwo stałe należy przełączyć do wolnego przewodu kominowego zgodnie z opinią kominiarską,
- prace w zakresie instalacji wodnej,
- prace towarzyszące,
- wywiezienie powstałego gruzu.
Wentylacja nawiewno-wywiewna istniejąca prawidłowa.

3. Termin realizacji zamówienia 7.06.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  4.05.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.04.2021, 08:59
Dokument oglądany razy: 68