Wykonanie protokołów z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane w budynkach komunalnych Gminy Żarów

Ta strona z dnia 27.05.2021, 09:53 została usunięta
Z powodu: przeniesienie do archiwum
Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 12.06.2020, 10:00
Data zakończenia przetargu: 22.06.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 22.06.2020, 15:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie protokołów z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie protokołów dla 6 budynków mieszkalnych i 4 budynków użytkowych:

- Imbramowice, ul. Żarowska 34,

- Żarów, ul. Armii Krajowej 45A,

- Żarów, ul. Mickiewicza 21,

- Żarów, ul. Sikorskiego 2,

- Łażany, ul. Strzegomska 24,

- Siedlimowice 23,

- Żarów, ul. Zamkowa 17A,

- Żarów, ul. Armii Krajowej 58,

- Żarów, ul. Armii Krajowej 60A,

- Żarów, ul. Armii Krajowej 54,

3. Termin realizacji zamówienia 24.07.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 22.06.2020 r. do godziny 15.00:

    1. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    2. przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    3. faksem na numer 74 30 67 331,

    4. e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.06.2020, 10:00
Dokument oglądany razy: 2 779