Wykonanie projektu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej dla lokalu mieszkalnego

Ta strona z dnia 27.01.2021, 13:27 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 19.01.2021, 12:05
Data zakończenia zapytania: 26.01.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 26.01.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej dla lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 6 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
    a. wykonanie projektu wykonawczego w tym kosztorysu inwestorskiego,
    b. potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w celu
       uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Termin realizacji zamówienia 15.03.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto wykonania dokumentacji.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do 26.01.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.01.2021, 12:05
Dokument oglądany razy: 333