Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki szeregu komórek gospodarczych przy ul. Mikołaja Kopernika 4 w Żarowie

Informacja opublikowana: 07.06.2021, 10:52
Data zakończenia zapytania: 14.06.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 14.06.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki szeregu komórek gospodarczych przy ul. Mikołaja Kopernika 4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
      a. wykonanie projektu rozbiórki w tym kosztorysu inwestorskiego,
      b. potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w celu
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
Szereg komórek gospodarczych o powierzchni zabudowy ok. 32,50m2 wykonanych w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej, konstrukcja dachu drewniana, kryta eternitem.

3. Termin realizacji zamówienia 30.07.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto wykonania dokumentacji.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do 14.06.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.06.2021, 10:52
Dokument oglądany razy: 68