Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie miasta Żarów

Ta strona z dnia 26.03.2021, 13:55 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 11.03.2021, 11:24
Data zakończenia zapytania: 17.03.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 17.03.2021, 15:30
Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania i pielęgnacji łąk kwietnych na terenie miasta Żarów.

1. Łąki kwietne należy wykonać na powierzchniach: ul. Piastowska, działka nr 941/24, powierzchnia 1.230 m2 (łąka wieloletnia), ul. Dworcowa, działka nr 101/5, powierzchnia 280 m2(łąka wieloletnia), ul. Krasińskiego, działka nr 317, powierzchnia 270 m2 (łąka jednoroczna). Łączna powierzchnia wykonania łąk wynosi 1.780 m2.

2. Przygotowanie podłoża i zakładanie łąk:
Etap I - przygotowanie podłoża:
a) niskie koszenie kosiarką bijakową,
b) uprawa gruntu glebogryzarką separacyjną na głębokość 10-15 cm,
c) w razie potrzeby usunięcie wszelkich zanieczyszczeń - gruzu, śmieci,
d) po upływie 3-4 tygodni kolejna uprawa glebogryzarką separacyjną na głębokość 5-7 cm.

Etap II - założenie łąki - wysiew nasion powinien nastąpić bezpośrednio po ostatniej uprawie,
a) wysiew mieszanki nasiennej najlepiej przeprowadzić siewnikiem rzutowym,
b) należy wysiać mieszankę nasienną w ilości 2-3 g/m2
c) w celu zapewnienia równomiernego wysiewu należy zmieszać mieszankę nasion z wermikulitem
o granulacji 2-4 mm w stosunku 1 kg nasion na 5-7 litrów wypełniacza,
d) wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą z uwagi na fakt, iż niektóre do kiełkowania wymagają światła; wierzchnią warstwę gleby należy lekko zwałować, najlepiej wałem ręcznym,
e) prace powinny być wykonywane w odległości 50 cm od krawężników oraz 50 cm od nasadzonych drzewek i krzewów.

Mieszanka nasion powinna być wielogatunkowa o różnych wymaganiach.
Mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin, bez uznanych za inwazyjne (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym Dz.U. Nr 210, poz. 1260) i uwzględniać rośliny
z przykładowych mieszanek zamieszczonych poniżej.
Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% całkowitej masy mieszanki.
Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia (min. 4 miesiące). Gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia.
Mieszanka nasienna powinna wykazywać zdolność kiełkowania na minimalnym poziomie 50%.
W innym przypadku należy zwiększyć normę wysiewu.
Przykładowe mieszanki nasienne
ul. Piastowska - mieszanka ozdobna wieloletnia złożona z wieloletnich i jednorocznych gatunków rodzimych i obcego pochodzenia (70% gatunków wieloletnich 30% gatunków jednorocznych)

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

Miłek letni

Adonis aestivalis

Rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria

Kąkol polny

Agrostemma githago

Czosnek szczypiorek

Allium schoenoprasum

Koper ogrodowy

Anethum graveolens

Rumian barwierski

Anthemis tinctoria

Przelot pospolity

Anthyllis vulneraria

Aster alpejski

Aster alpinus

Nagietek lekarski

Calendula officinalis

Kminek zwyczajny

Carum carvi

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

Chaber łąkowy

Centaurea jacea

Chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa

Cykoria podróżnik

Cichorium intybus

Klarkia wytworna 

Clarkia elegans

Nachyłek lancetowaty

Coreopsis lanceolata

Nachyłek dwubarwny

Coreopsis tinctoria

Cieciorka pstra

Coronilla varia

Kosmidium brązowo-żółte

Cosmidium burridgeanum

Kosmos podwójnie pierzasty

Cosmos bipinnatus

Kosmos siarkowy

Cosmos sulphureus

Marchew zwyczajna

Daucus carota

Goździk brodaty

Dianthus barbatus

Goździk kartuzek

Dianthus carthusianorum

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides

Dimorfoteka zatokowa 

Dimorphotheca sinuata

Szczeć pospolita

Dipsacus fullonum

Pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavica

Jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Żmijowiec babkowaty

Echium plantagineum

Żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

Mikołajek płaskolistny

Eryngium planum

Maczek kalifornijski

Eschscholzia californica

Gailardia oścista

Gaillardia aristata

Przytulia pospolita

Galium mollugo

Przytulia właściwa

Galium verum

Gilia trójbarwna

Gilia tricolor

Gipsówka wytworna

Gypsophila elegans

Wieczornik damski 

Hesperis matronalis

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

Hyzop lekarski 

Hyssopus officinalis

Świerzbnica polna

Knautia arvensis

Ślazówka letnia

Lavatera trimestris

Lawenda wąskolistna

Lavendula angustifolia

Złocień właściwy

Leucanthemum vulgare

Lnica marokańska

Linaria maroccana

Len wielkokwiatowy

Linum grandiflorum

Len trwały

Linum perenne

Len zwyczajny

Linum usitatissimum

Smagliczka nadmorska 

Lobularia maritima

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus

Firletka chalcedońska

Lychnis chalcedonica

Firletka poszarpana

Lychnis flos-cuculi

Krwawnica pospolita

Lythrum salicaria

Ślaz piżmowy

Malva moschata

Ślaz maurytański 

Malva sylvestris var. mauritiana

Ślaz dziki

Malva sylvestris

Maciejka dwuroga

Matthiola bicornis

Czarnuszka damasceńska

Nigella damascena

Czarnuszka siewna

Nigella sativa

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia

Mak polny

Papaver rhoeas

Babka lancetowata

Plantago lanceolata

Jaskier ostry

Ranunculus acris

Rezeda żółtawa

Reseda luteola

Szałwia omszona

Salvia nemorosa

Szałwia łąkowa

Salvia pratensis

Szałwia okręgowa

Salvia verticillata

Krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor

Mydlnica lekarska

Saponaria officinalis

Krowiziół zbożowy 

Saponaria vaccaria

Lepnica rozdęta

Silene vulgaris

Macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides

Macierzanka tymianek

Thymus vulgaris

Titonia okrągłolistna

Tithonia rotundifolia

Koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum

Koniczyna czerwona

Trifolium pratense

Dziewanna pospolita

Verbascum nigrum

Suchokwiat roczny

Xeranthemum annuum

ul. Dworcowa - mieszanka rodzimych gatunków wieloletnich i jednorocznych dobrze czujących się na glebach przekształconych i suchych (85% gatunków wieloletnich 15% gatunków jednorocznych).
W przypadku tej mieszanki dla lepszego efektu wizualnego można zastosować 10-15% dodatek mieszanki jednorocznej

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

Rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria

Kąkol polny

Agrostemma githago

Rumian polny

Anthemis arvensis

Rumian barwierski

Anthemis tinctoria

Kminek zwyczajny

Carum carvi

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

Chaber łąkowy

Centaurea jacea

Chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa

Cykoria podróżnik

Cichorium intybus

Marchew zwyczajna

Daucus carota

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides

Żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

Złocień polny

Glebionis segetum

Przytulia biała

Galium album

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

Świerzbnica polna

Knautia arvensis

Złocień właściwy

Leucanthemum vulgare

Len trwały

Linum perenne

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus

Ślaz piżmowy

Malva moschata

Ślaz dziki

Malva sylvestris

Rumianek pospolity

Matricaria recutita

Lucerna nerkowata

Medicago lupulina

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

Sparceta siewna

Onobrychis viciifolia

Mak polny

Papaver rhoeas

Pasternak zwyczajny

Pastinaca sativa

Babka lancetowata

Plantago lanceolata

Szałwia łąkowa

Salvia pratensis

Krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor

Mydlnica lekarska

Saponaria officinalis

Cieciorka pstra

Securigera varia

Bniec biały

Silene latifolia ssp. alba

Lepnica rozdęta

Silene vulgaris

Kozibród łąkowy

Tragopogon pratensis

Koniczyna łąkowa

Trifolium pratense

Dziewanna pospolita

Verbascum nigrum

ul. Krasińskiego - mieszanka jednoroczna z gatunków ozdobnych (100% gatunków jednorocznych)

Aster chiński karłowy

Callistephus chinensis

Chaber bławatek

Centaurea cyanus mix

Cynia meksykańska

Zinnia haageana

Cynia wytworna

Zinnia elegans

Czarnuszka damasceńska

Nigella damascena

Czarnuszka siewna

Nigella sativa

Dalia zmienna karłowa

Dahlia variabilis

Dimorfoteka zatokowa

Dimorphotheca sinuata

Facelia dzwonkowata

Phacelia campanularia

Gilia trójbarwna

Gilia tricolor

Gipsówka wytworna

Gypsophila elegans

Gwiezdny pył Leptosifon 

Leptosiphon hybrida

Kąkol polny

Agrostemma githago

Klarkia wytworna

Clarkia elegans

Koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum

Koper ogrodowy

Anethum graveolens

Kosmidium brązowo-żółte

Cosmidium burridgeanum

Kosmos podwójnie pierzasty

Cosmos bipinnatus

Kosmos siarkowy

Cosmos sulphureus

Krowiziół zbożowy 

Saponaria vaccaria

Len wielkokwiatowy 

Linum grandiflorum

Len zwyczajny

Linum usitatissimum

Lepnica baldaszkowa

Silene armeria

Limnantes

Limnanthes douglasii

Lnica marokańska 

Linaria maroccana

Maciejka dwuroga

Matthiola bicornis

Maczek kalifornijski 

Eschscholzia californica

Mak polny

Papaver rhoeas

Malcolmia

Malcolmia maritima

Miłek letni

Adonis aestivalis

Nachyłek dwubarwny

Coreopsis tinctoria

Nagietek lekarski

Calendula officinalis

Nolana błękitna

Nolana paradoxa

Porcelanka 

Nemophila maculata

Portulaka wielkokwiatowa 

Portulaca grandiflora

Przypołudnik 

Dorotheanthus bellidiformis

Pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavica

Ślazówka letnia

Lavatera trimestris

Smagliczka nadmorska 

Lobularia maritima

Suchokwiat roczny

Xeranthemum annuum

Ślaz maurytański 

Malva sylvestris var. mauritiana

Titonia okrągłolistna

Tithonia rotundifolia

Ubiorek okółkowy 

Iberis umbellata

Żeniszek meksykański karłowy 

Ageratum houstonianum

Żmijowiec babkowaty 

Echium plantagineum


3. Konserwacja łąk:
Etap III - pielęgnacja łąk wieloletnich (ul. Piastowska i Dworcowej):
a) w przypadku pojawiania się dużej ilości niepożądanych roślin należy wykonanć pielenie ręczne
b) w pierwszym roku koszenie łąki po przekwitnięciu roślin jednorocznych ( jesień w roku wysiewu)
 - wysokość ścierniska po skoszeniu nie może być niższa niż 5-7 cm, koszenie można wykonać przy użyciu kosiarki bijakowej i pozostawić rozdrobniony pokos na łące, jeżeli jego ilość nie będzie ograniczała wzrostu roślin wieloletnich,
c) w drugim roku koszenie w zależności od potrzeb wykonane będzie 1-2 razy w roku - do koszenia najlepiej użyć kosiarki listwowej na wysokości 5-7 cm, żeby nie rozdrabniać pokosu co ułatwi jego zebranie po osypaniu się nasion (siano powinno pozostać na łące kilka dni do wyschnięcia).
Etap III - pielęgnacja łąk jednorocznych (ul. Krasińskiego):
a) w przypadku pojawianie się dużej ilości niepożądanych roślin należy wykonać pielenie ręczne,
b) koszenie łąki po przekwitnięciu roślin jednorocznych - koszenie można wykonać przy użyciu kosiarki bijakowej i pozostawić rozdrobniony pokos na łące,
c) po skoszeniu teren można uprawić glebogryzarką i ponownie obsiać wiosną kolejnego roku.

4. Termin realizacji zamówienia:
a) przygotowanie podłoża i zakładanie łąk – do 30.04.2021 r.
b) konserwacja łąk – do 30.10.2021 r. (łąka jednoroczna),
                                - do 30.10.2022 r. (łąki wieloletnie).

5. Kryteria wyboru ofert: cena brutto za wykonanie i pielęgnację 1 m2 łąki kwietnej – 100 %.

Wykonawca składający ofertę ma obowiązek dołączyć do oferty referencje na wykonanie w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej trzech łąk kwietnych o wartości 20.000 brutto każda.

6. Płatność:
80% - po przygotowaniu podłoża i założeniu łąk,
20% - po zakończeniu konserwacji łąk.
Termin płatności faktur – 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej faktury.

7. Termin składania ofert:
Ofertę proszę złożyć do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 17.03.2021 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 17.03.2021 r. do godz 15.30).

8. Badanie ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Oferta zostanie odrzucona jeśli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystraczających wyjaśnień.

9. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.03.2021, 11:24
Dokument oglądany razy: 299