Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED, w miejscowościach położonych na terenie miasta i gminy Żarów

Ta strona z dnia 26.03.2021, 13:55 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 04.03.2021, 09:46
Data zakończenia zapytania: 11.03.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 11.03.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED, w miejscowościach położonych na terenie miasta i gminy Żarów, tj.:
1) Bożanów dz. 132/2,
2) Buków ul. Spokojna dz. 219,
3) Kruków, ul. Tarnawska dz. 185,
4) Mielęcin (droga w kierunku Zastruża) dz. 193/2,
5) Mikoszowa dz. 167,
6) Wierzbna, ul. Stawowa dz. 714,
7) Żarów ul. Parkowa dz. 66/29,
8) Żarów ul. Jesionowa dz. 961/30, Modrzewiowa dz. 961/31 i Świerkowa dz. 961/29.  

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

- pozyskanie map do celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej wg wskazań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót w 1 (jednym) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku,
- uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania,
- zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o skutecznym zgłoszeniu robót.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r.

3. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl  -  waga  100 %

4. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu do zaprojektowania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY:
a) ofertę wraz ze wstępną koncepcją, należy złożyć w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę).
c) termin złożenia oferty do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 15:30.

6. OSOBY DO KONTAKTU - Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. 74 306 73 83.

-> pliki do pobrania

Załączniki:
  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców (08.03.2021, 14:42) - pobrań: 124
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.03.2021, 14:17) - pobrań: 96
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.03.2021, 09:46
Dokument oglądany razy: 534