Wykonanie deratyzacji wiosennej w budynkach komunalnych gminy Żarów

Informacja opublikowana: 18.03.2021, 09:13
Data zakończenia zapytania: 24.03.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 24.03.2021, 15:00
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie deratyzacji wiosennej w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
-  wykonanie deratyzacji w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 i 4 budynkach użytkowych,

3. Termin realizacji zamówienia 16.04.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do 24.03.2021 r. do godziny 15.00:
        1. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        2. przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        3. faksem na numer 74 30 67 331,    
        4. e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby
            składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.03.2021, 09:13
Dokument oglądany razy: 138