Wykonanie deratyzacji jesiennej w budynkach komunalnych Gminy Żarów

Ta strona z dnia 27.01.2021, 14:16 została usunięta
Z powodu: zakończenie - zapytanie ofertowe
Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 02.10.2020, 12:10
Data zakończenia przetargu: 09.10.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 09.10.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie deratyzacji jesiennej w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie deratyzacji w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

i 4 budynkach użytkowych,


3. Termin realizacji zamówienia 9.11.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 9.10.2020 r. do godziny 15.00:

    1. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    2. przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    3. faksem na numer 74 30 67 331,

    4. e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.10.2020, 12:10
Dokument oglądany razy: 2 343