Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie

Ta strona z dnia 27.01.2021, 13:26 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 20.01.2021, 14:59
Data zakończenia zapytania: 26.01.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 26.01.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:
- wykorytowanie 50 cm. ziemi z ciągu pieszego wraz z transportem i unieszkodliwieniem ziemi,
- ustawienie na ławie betonowej 312 mb. obrzeża 8 cm.,
- uzupełnienie wykorytowania niesortem 0 – 33 mm. na grub. 37 cm. oraz piaskiem kamiennym  na grub. 5 cm.
- zagęszczenie i ułożenie 320 m2 kostki betonowej o grub. 8 cm.
- położenie na głębokości 70 cm rury osłonowej o średnicy 70 mm na kable elektryczne.
W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i sprzętu.

3. Termin realizacji zamówienia: 15.02.2021 r. - .30.04.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać  koszt brutto za całość wykonanych robót.
c/ Do oferty cenowej należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie prac brukarskich na cmentarzu min. 300 m2 kostki.
d/ ofertę należy złożyć w terminie do 26.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 26.01.2021 r. godz. 1600), faksem na numer 74 3067 331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 26.01.2021 r. godz. 15:00

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067 334.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.01.2021, 14:59
Dokument oglądany razy: 341