Wybory Prezydenta 2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana informacji
 • https://wybory.gov.pl/

 • POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 lutego 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
 • INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • POSTANOWIENIE nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Żarów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 kwietnia 2020 roku - Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń członków wyborczych komisji obwodowych
 • OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • POSTANOWIENIE NR 30/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • KOMUNIKAT Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyborów

Załączniki:
 1. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - II tura głosowania (30.06.2020, 11:37) - pobrań: 940
 2. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (29.06.2020, 12:40) - pobrań: 930
 3. Głosowanie korespondencyjne - II tura (29.06.2020, 12:39) - pobrań: 893
 4. Godziny rozpoczęcia pracy (nie głosowania) Okręgowych Komisji Wyborczych w Żarowie w dniu 28 czerwca 2020 roku (26.06.2020, 12:42) - pobrań: 973
 5. POSTANOWIENIE NR 197/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów (26.06.2020, 09:22) - pobrań: 900
 6. POSTANOWIENIE NR 149/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów (24.06.2020, 09:56) - pobrań: 905
 7. POSTANOWIENIE NR 137/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Żarów (23.06.2020, 13:11) - pobrań: 952
 8. POSTANOWIENIE NR 92/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów (22.06.2020, 07:48) - pobrań: 944
 9. POSTANOWIENIE NR 91/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów (22.06.2020, 07:47) - pobrań: 937
 10. POSTANOWIENIE NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 1 z dnia 15 czerwca 2020r. (18.06.2020, 07:25) - pobrań: 1 011
 11. POSTANOWIENIE NR 56/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (17.06.2020, 07:04) - pobrań: 949
 12. POSTANOWIENIE NR 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (16.06.2020, 07:16) - pobrań: 1 154
 13. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (15.06.2020, 07:18) - pobrań: 955
 14. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 12 czerwca 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia do komisji (15.06.2020, 07:17) - pobrań: 972
 15. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (12.06.2020, 15:34) - pobrań: 1 158
 16. POSTANOWIENIE Nr 53/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żarów (10.06.2020, 09:51) - pobrań: 1 219
 17. Wyjaśnienia PKW dotyczące chęci zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, a także wyjaśnienia dotyczące kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych (05.06.2020, 16:19) - pobrań: 1 029
 18. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (05.06.2020, 13:13) - pobrań: 1 069
 19. WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (05.06.2020, 13:12) - pobrań: 1 191
 20. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (05.06.2020, 13:11) - pobrań: 1 242
 21. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 czerwca 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą (05.06.2020, 13:10) - pobrań: 1 268
 22. WZÓR zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - uzupełnienie składu (05.06.2020, 13:08) - pobrań: 1 237
 23. WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - przez komitet wyborczy (05.06.2020, 13:08) - pobrań: 964
 24. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (05.06.2020, 09:35) - pobrań: 1 196
 25. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (05.06.2020, 09:35) - pobrań: 1 229
 26. POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (05.06.2020, 09:34) - pobrań: 1 682
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2020, 11:31
Dokument oglądany razy: 8 642
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020