Wybory Prezydenta 2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia . Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana informacji
 • https://wybory.gov.pl/

 • POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 lutego 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
 • INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • POSTANOWIENIE nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Żarów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 kwietnia 2020 roku - Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń członków wyborczych komisji obwodowych
 • OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • POSTANOWIENIE NR 30/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • KOMUNIKAT Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyborów

Załączniki:
 1. POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 1 120
 2. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 741
 3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 718
 4. WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - przez komitet wyborczy - pobrań: 507
 5. WZÓR zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - uzupełnienie składu - pobrań: 741
 6. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 czerwca 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą - pobrań: 770
 7. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobrań: 742
 8. WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 702
 9. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 581
 10. Wyjaśnienia PKW dotyczące chęci zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, a także wyjaśnienia dotyczące kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - pobrań: 562
 11. POSTANOWIENIE Nr 53/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żarów - pobrań: 721
 12. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - pobrań: 680
 13. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 12 czerwca 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia do komisji - pobrań: 513
 14. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - pobrań: 490
 15. POSTANOWIENIE NR 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 632
 16. POSTANOWIENIE NR 56/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 461
 17. POSTANOWIENIE NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 1 z dnia 15 czerwca 2020r. - pobrań: 525
 18. POSTANOWIENIE NR 91/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów - pobrań: 463
 19. POSTANOWIENIE NR 92/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów - pobrań: 475
 20. POSTANOWIENIE NR 137/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Żarów - pobrań: 468
 21. POSTANOWIENIE NR 149/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów - pobrań: 438
 22. POSTANOWIENIE NR 197/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów - pobrań: 440
 23. Godziny rozpoczęcia pracy (nie głosowania) Okręgowych Komisji Wyborczych w Żarowie w dniu 28 czerwca 2020 roku - pobrań: 455
 24. Głosowanie korespondencyjne - II tura - pobrań: 415
 25. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobrań: 445
 26. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - II tura głosowania - pobrań: 459
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2020, 11:31
Dokument oglądany razy: 5 198
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020