Wybory Prezydenta 2020


Załączniki:
 1. POSTANOWIENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 1 036
 2. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 651
 3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 613
 4. WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - przez komitet wyborczy - pobrań: 425
 5. WZÓR zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - uzupełnienie składu - pobrań: 657
 6. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 czerwca 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą - pobrań: 687
 7. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobrań: 648
 8. WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 617
 9. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobrań: 506
 10. Wyjaśnienia PKW dotyczące chęci zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, a także wyjaśnienia dotyczące kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - pobrań: 479
 11. POSTANOWIENIE Nr 53/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żarów - pobrań: 645
 12. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - pobrań: 591
 13. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 12 czerwca 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia do komisji - pobrań: 436
 14. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - pobrań: 413
 15. POSTANOWIENIE NR 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 540
 16. POSTANOWIENIE NR 56/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobrań: 379
 17. POSTANOWIENIE NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 1 z dnia 15 czerwca 2020r. - pobrań: 446
 18. POSTANOWIENIE NR 91/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów - pobrań: 384
 19. POSTANOWIENIE NR 92/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów - pobrań: 390
 20. POSTANOWIENIE NR 137/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Żarów - pobrań: 389
 21. POSTANOWIENIE NR 149/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Żarów - pobrań: 351
 22. POSTANOWIENIE NR 197/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Żarów - pobrań: 356
 23. Godziny rozpoczęcia pracy (nie głosowania) Okręgowych Komisji Wyborczych w Żarowie w dniu 28 czerwca 2020 roku - pobrań: 364
 24. Głosowanie korespondencyjne - II tura - pobrań: 328
 25. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobrań: 364
 26. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - II tura głosowania - pobrań: 364
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.06.2020, 09:36
Dokument oglądany razy: 6 781
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020