Wybory Sejm/Senat 2023

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 30.01.2024, 14:29
z powodu:

zmiana wyborów

Załączniki:
  1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych (31.01.2024, 13:31) - pobrań: 204
  2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 17 listopada 2023 roku - liczby wybieranych radnych (05.02.2024, 11:42) - pobrań: 177
  3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (05.02.2024, 11:44) - pobrań: 174
  4. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 stycznia 2024 r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (05.02.2024, 12:36) - pobrań: 196
  5. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (09.02.2024, 10:12) - pobrań: 177
  6. Zarządzenie Nr 25/2024w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, burmistrzów w dniu 7 kwietnia 2024 (20.02.2024, 11:06) - pobrań: 101
  7. Zmiana postanowienia w sprawie podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (22.02.2024, 11:01) - pobrań: 78
  8. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (23.02.2024, 10:35) - pobrań: 55
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.08.2023, 14:42
Dokument oglądany razy: 4 578
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 10.08.2023