Witamy na stronie...

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana tytułu

itamy na stronie - aktualnie trwają prace nad przenoszeniem danych.

Poprzedni BIP dostępny jest pod adresem - bips.um.zarow.pl

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

PKO Bank Polski S.A.
49 1020 5226 0000 6702 0629 6869

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

w sprawie przedsięwzięcia: "Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak GKiI.6220.3.2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2021 r.

Obwieszczenie RDOŚ Wrocław

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 1684).

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarówo wszczęciu postępowania

Na wniosek Burmistrza Miasta Żarów Pana Leszka Michalaka z siedzibą gminy Żarów przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, z dnia 13 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2021 r. znak: GKiI.6220.9.2020/2021 dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia terenów WSSE Podstefy w Żarowie”      
-przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1,
-przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2. (...)


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 20:19
Dokument oglądany razy: 992
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020