Witamy na stronie...

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 12:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana treści
Witamy na stronie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.2.4.2022.JT

(...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę (...) gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Radkowice-Żarów (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.747.17.2022.BZK

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej (...) pn.: „budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów” (...)

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2022 r.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2022
Obowiązuje od 01.01.2022 do aktualizacji

Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren w Zastrużu
Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2022 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2022
Obowiązuje od 01.01.2022 do aktualizacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Żarów wraz z załącznikami


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 12:00
Dokument oglądany razy: 6 619
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020