Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowie

Informacja opublikowana: 04.05.2021, 12:06
Data zakończenia zapytania: 07.05.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 07.05.2021, 15:30

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania utrzymania zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowie, Gmina Żarów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Utrzymanie zieleni podzielone będzie na trzy zadania:
1) w ramach wykonania 1 zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem pokosu na powierzchni 45 921 m2. Przewiduje się pięciokrotne wykaszanie
w orientacyjnych terminach: 10 – 17.05.2021 r., 14 – 21.06.2021 r., 12 – 19.07.2021 r.,
16 – 23.08.2021 r., 20 – 27.09.2021 r.
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 1 wyszczególniony jest w załączniku nr 1,
2) w ramach wykonania 2 zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem pokosu na powierzchni 24 165 m2. Przewiduje się pięciokrotne wykaszanie
w orientacyjnych terminach: 10 – 17.05.2021 r., 14 – 21.06.2021 r., 12 – 19.07.2021 r.,
16 – 23.08.2021 r., 20 – 27.09.2021 r.
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 2 wyszczególniony jest w załączniku nr 2,
3) w ramach wykonania 3 zadania do utrzymania zalicza się przycinanie żywopłotów wraz
z zagrabieniem i wywiezieniem powstałych odpadów na powierzchni 3 462 m2. Przewiduje się pięciokrotne przycinanie w orientacyjnych terminach: 10 – 17.05.2021 r., 14 – 21.06.2021 r.,
12 – 19.07.2021 r., 16 – 23.08.2021 r., 20 – 27.09.2021 r.  
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 3 wyszczególniony jest w załączniku nr 3.

W trakcie realizacji umowy, w miarę zaistniałych potrzeb, Zamawiający może zlecić dodatkowe wykaszanie traw lub przycinanie żywopłotów całego wykazu dla danego zadania lub wybranych pozycji z wykazu.

3. Termin realizacji zadania: 10.05.2021 r. – 30.09.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz
z zgrabieniem i wywiezieniem trawy oraz za 1 m2 przycięcia żywopłotu wraz z zagrabieniem
i wywiezieniem powstałych odpadów dla każdego z poszczególnych zadań.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać ceny netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem trawy oraz za 1 m2 przycięcia żywopłotu wraz z zagrabieniem i wywiezieniem powstałych odpadów dla każdego zadania osobno lub tylko dla wybranego zadania (Wykonawca może przystąpić do realizacji jednego, dwóch lub trzech zadań).
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 07.05.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 07.05.2021 r.), faksem na numer 74 30-67-311 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 07.05.2021 r. do godz. 15.30.

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 30-67-347.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.05.2021, 12:06
Dokument oglądany razy: 55