Usługa polegająca na obsłudze szaletu miejskiego przy ulicy Dworcowej w Żarowie

Ta strona z dnia 28.12.2020, 11:54 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 03.12.2020, 14:12
Data zakończenia zapytania: 10.12.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.12.2020, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na obsłudze szaletu miejskiego przy ulicy Dworcowej w Żarowie. Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na obsłudze szaletu miejskiego w Żarowie sześć dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od poniedziałku do piątku szalet czynny będzie w godzinach od 10.00- 15.00. W sobotę szalet czynny będzie w godzinach od 6.30-12.30. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na terenie szaletu, realizacji zakupu środków czystości i narzędzi do utrzymania czystości w zależności od potrzeb oraz zapewnienie pracownika z aktualną książeczką zdrowia.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za miesiąc wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wpisu Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
b/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
c/ ofertę proszę złożyć do dnia 10 grudnia 2020r do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać przesłać pocztą na adres Zamawiającego  (data wpływu do Zamawiającego do 10 grudnia 2020r. do godz. 15.30) lub przesłać  pocztą elektroniczną  na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego  podpisy osoby składającej ofertę  (data wpływu do Urzędu do 10 grudnia 2020r. do godz. 15.30)

6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 30 67 351

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.12.2020, 14:12
Dokument oglądany razy: 414