Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (...) że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (...)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Zawiadomienie/Obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

(...) Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7820.23.2022.KS

(...) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...)

Obwieszczenie - NGPiL.6721.3.2023, NGPiL.6721.4.2023

(...) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania (...) - pierwsza publikacja w dniu 26 lipca 2023 roku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - GK.6220.1.2023

(...) orzekam: realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo - rozdzielczymi średniego napięcia (...) i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. (...)

Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

(...) Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo - rozdzielczymi średniego napięcia (...)

Obwieszczenie - GK.6220.3.2023

(...) Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Budowa naziemnego zbiornika na olej opałowy w zabudowie kontenerowej (...)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - GK.6220.3.2023

(...) po rozpatrzeniu wniosku (...) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska (...)

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...) nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu (...)


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 415 892
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020