Stawka czynszu dzierżawnego za stoisko nr 17 na targowisku miejskim w Żarowie

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 04.07.2022, 10:21
Data zakończenia przetargu: 26.07.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 26.07.2022, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości, Przestrzennej i Lokalowej, tel. 743067338
Podlega Ustawie

​ BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O DZIERŻAWĘ, NA STAWKĘ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA STOISKO NR 17 NA TARGOWISKU MIEJSKIM W ŻAROWIE położonego  w Żarowie przy ul. Dworcowej

Powierzchnia stoiska przeznaczona do dzierżawy  wynosi 15 m2

Stoisko handlowe położone jest na działce nr 101/5 wpisanej  do KW Nr SW1S/00079336/4. Nieruchomość w mpzp przeznaczona jest na cele usług handlowych symbol A.73 UH.
Czynsz dzierżawny wnoszony będzie w pieniądzu w terminie 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy, przy czym umowa zawarta zostanie na 1 rok.

Cena wywoławcza stawki czynszu  wynosi 2,50 zł za 1 m2 netto/rok

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2022r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, pokój nr 19.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), najpóźniej do dnia 22.07.2022 r.  na konto: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet czynszu  dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 0,50 zł.

Zgodnie z  ustawą o podatku od towarów i usług  do wylicytowanej wysokości czynszu doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg został ograniczony ze względu na charakter sprawy.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Przestrzennej i Lokalowej,   tel 743067338.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz klauzulą RODO.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.07.2022, 10:21
Dokument oglądany razy: 2 248