Sprostowanie do zawiadomienia/obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów

GK.6220.4.2022
Żarów, dnia 16 grudnia 2022 r.

SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA - OBWIESZCZENIA
Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania z dnia 14 grudnia 2022 r.

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez dodanie określenia jego lokalizacji:

W przedmiotowym obwieszczeniu zawarto informację:
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Prawidłowe brzmienie informacji:
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 1102/1, 378/14, 378/49, 378/64, 378/66, 378/67, 378/86, 378/87, 378/88, 378/89 oraz 378/106, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Pozostałe zapisy obwieszczenia pozostają bez zmian.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.12.2022, 14:41
Dokument oglądany razy: 89