Sprawozdanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Kalna dotyczących wprowadzenia nazw ulic
   
  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 238/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 9 grudnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kalna dotyczących wprowadzenia nazw ulic, w dniach 12 grudnia do 23 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne, których przedmiotem było przedstawienie koncepcji proponowanych nazw ulic dla miejscowości Kalno. Schemat proponowanego przebiegu ulic sporządzono na podstawie propozycji przedstawicieli mieszkańców Kalna przedstawionych na posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 6 grudnia 2022 r.
    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Kalno.
    Uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy mogli wnosić opinie, uwagi oraz propozycje zmian na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, w formie elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) przesyłając na adres e-mail: j.gola@um.zarow.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miejskiego (ePUAP).
    W czasie trwania konsultacji wpłynęły 42 uwagi/opinie do zaproponowanych nazw ulic, zawierające następujące propozycje:
    • zmiana nazwy ulicy Opalowej na ulicę Grafitową – 2 pisma
    • zmiana nazwy ulicy Wostówka na nazwę pochodzenia geologicznego – 1 pismo
    • zmiana nazwy ulicy Turkusowej na ulicę Diamentową – 1 pismo
    • zmiana nazwy ulicy Wapiennej na ulicę Brylantową – 1 pismo
    • zmiana nazwy ulicy Agatowej na ulicę Źródlaną – 1 pismo
    • zmiana nazwy ulicy Kamiennej na ulicę:
                                    ▪ Diamentową – 19 pism
                                    ▪ Perłową – 11 pism
                                    ▪ Kryształową – 4 pisma
                                    ▪ Koralowaą – 2 pisma
                                    ▪ Bazaltową – 2 pisma
                                    ▪ Cytrynową – 1 pismo

    Po terminie wpłynęła jedna uwaga/opinia do zaproponowanych nazw ulic, z propozycją zmiany nazwy ulicy Kamiennej na Główną.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.01.2023, 08:49
Dokument oglądany razy: 43