Remont urządzeń skateparku znajdującego się na ul. Bolesława Chrobrego w Żarowie

Informacja opublikowana: 06.04.2021, 07:39
Data zakończenia zapytania: 12.04.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 12.04.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na remont urządzeń skateparku znajdującego się na ul. Bolesława Chrobrego w Żarowie.

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
1.1. REMONT URZĄDZENIA QUARTER PIPE (300x366x120), tj.:
- wymianę sklejek antypoślizgowych o gr.18mm – nawierzchnia jezdna (podest górny),
- wymianę sklejki laminowanej o grubości 18 mm – ścianka konstrukcyjna (podest górny),
- wymianę sklejek laminowanych o grubości 9mm – warstwa podkładowa (zjazd),
- wymianę sklejki laminowanej o grubości 9mm – obicie tylne,
- wymianę sklejek antypoślizgowych o grubości 9mm – nawierzchnia jezdna (zjazd),
- wymianę uszkodzonych kantówek – 20szt,
- wymianę elementów konstrukcji pod blachą najazdową,
- montaż brakujących prętów w barierce przy podeście górnym,
- wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą uszczelniająco – klejącą.
1.2. REMONT URZĄDZENIA GRINBOX, tj.:
- wymianę dwóch uszkodzonych sklejek o grubości 18mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:
Wszystkie sklejki użyte do wymiany muszą być laminowane ciemne i wodoodporne. Tylny panel musi być wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej o grubości 18mm, z systemem wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element. Elementy muszą być wykonane z modułów nie większych niż 1220mm, połączonych tak by tworzyć element. Wszystkie sklejki muszą być wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC. Moduły muszą być mocowane przy pomocy śrub, a śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu. Na element jezdny należy zastosować sklejkę wodoodporną ciemną, laminowaną, wzmocnioną o grubości 18 mm, a na elementach łukowych ze sklejkę wodoodporną ciemną laminowaną o grubości 9mm. Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki muszą być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Wszystkie załamania na bandach i funboxach muszą być zabezpieczone blachą gr.min.3mm. Blachy na zjazdach muszą być montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30cm, grubość blachy ocynkowanej min. 3mm. Pręty w barierce ochronnej muszą być wykonane ze stali ocynkowanej. Minimalny promień quarterów i ramp 190cm.

Zamawiający dopuszcza zmianę podanych wymiarów urządzeń o nie więcej niż 6%. Wszystkie materiały użyte muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

3. WYMAGANY OKRES GWARANCJI:
- na elementy konstrukcji - nie mniej niż 24 miesiące
- na montaż - nie mniej niż 24 miesiące.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.06.2021r.

5. KRYTERIA WYBORU:
- najniższa cena brutto za wykonanie remontu (komplet) -  waga  100 %

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu remontu, w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza cenowo, będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY :
a) przy wycenie należy uwzględnić materiały i prace dodatkowe, które nie zostały wymienione w zapytaniu, a są niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia.
b) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego a następnie przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę),
c) termin złożenia oferty – do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30.

8. OSOBY DO KONTAKTU - Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. 74 306 73 83.

-> pliki do pobrania (w tym zdjęcia w zapytaniu ofertowym)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.04.2021, 07:39
Dokument oglądany razy: 36