Przetarg ustny nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego za część działki rolnej

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 10.10.2022, 10:00
Data zakończenia przetargu: 27.10.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 27.10.2022, 10:05 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości, Przestrzennej i Lokalowej, tel 743067301
Nie podlega Ustawie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego za część działki rolnej nr 56 położonej w Mielęcinie

Powierzchnia części działki nr 56, obręb Mielęcin,  przeznaczona do dzierżawy  wynosi 5.000 m2


Działka nr 56 wpisana jest do KW Nr SW1S/00019299/4.
Nieruchomość w mpzp wsi posiada funkcję terenów rolnych symbol R4.
Czynsz dzierżawny wnoszony będzie w pieniądzu w terminie do 30 czerwca każdego roku trwania umowy, przy czym umowa zawarta zostanie na 3 lata.

Cena wywoławcza czynszu  wynosi 300 zł za 5000 m2 /rok

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, pokój nr 19.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), najpóźniej do dnia 24.10.2022 r.  na konto: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet czynszu  dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi minimum 10 zł.

Zgodnie z  ustawą o podatku od towarów i usług  czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Przestrzennej i Lokalowej,   tel 743067301.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz klauzulą RODO.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.10.2022, 10:00
Dokument oglądany razy: 1 675