Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych

Wersje archiwalne wiadomości: Nie było zmian