Podatek rolny

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 146,15 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 292,30 zł z 1ha fizycznego


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:45
Dokument oglądany razy: 1 804
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020