Podatek rolny

Uruchamiam sytezator mowy...

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024. Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 448,15 zł z 1ha fizycznego

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.01.2024, 10:27
Dokument oglądany razy: 1 335
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020