Podatek rolny

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 10.01.2024, 10:27
z powodu: aktualizacja danych

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,125 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 370,25 zł z 1ha fizycznego

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.01.2023, 11:17
Dokument oglądany razy: 1 638
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020