Podatek rolny

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 09.12.2022, 08:19
z powodu: aktualizacja

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021. Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 307,40 zł z 1ha fizycznego

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.01.2022, 09:55
Dokument oglądany razy: 3 709
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020