Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi:
71,0996 zł za 1 ha lasu

Do wyliczenia stawki podatku leśnego za rok podatkowy stosuje się równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2022. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022r. średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. wynosi: 323,18 zł za 1m3

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi:
323,18 x 0,220 = 71,0996 złOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.01.2023, 11:16
Dokument oglądany razy: 248
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020