Pismo Ministra Rozwoju i Technologii

Szanowni Państwo,
z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.
Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.
Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie za pośrednictwem Państwa BIP, portali internetowych (np. w specjalnej zakładce) i innych dostępnych kanałach komunikacji, informacji dotyczących:
1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia
3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.
Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow .
W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie informuję, że informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.
Będę wdzięczny za umieszczenie wymienionych informacji na administrowanych przez Państwa stronach internetowych oraz ich wykorzystanie w innych kanałach informacji.
Z wyrazami szacunku
Waldemar Buda

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.08.2022, 20:01
Dokument oglądany razy: 196