Obwieszczenie

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 03.09.2020, 10:23
z powodu: dodanie informacji

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko - 27.08.2020

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.09.2020, 10:19
Dokument oglądany razy: 1 449
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 27.08.2020