Obwieszczenie

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 10.09.2020, 13:14
z powodu: poprawa

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko - 27.08.2020

- > pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF, ~90MB)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.09.2020, 13:13
Dokument oglądany razy: 1 509
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 27.08.2020