Obwieszczenie

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 10.09.2020, 13:11
z powodu: poprawa linku

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko - 27.08.2020

- > pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF, ~90MB, by pobrać, kliknij prawym klawiszem na linku i wybierz "Zapisz element docelowy jako...

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.09.2020, 10:14
Dokument oglądany razy: 2 726
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 27.08.2020