Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Żarów, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) oraz Uchwały nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Żarów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 07.03.2022r. Do 05.04.2022r.

w postaci:
1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

• na stronie internetowej Gminy Żarów: https://www.um.zarow.pl/
• na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (pokój 10)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
• drogą elektroniczną na adres e-mailowy: burmistrz@um.zarow.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żarowie: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
• bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (pokój nr 10 ) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/dSyTE5tQwY

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.03.2022 roku o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 09.03.2022 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/r/qYxxxE76BF. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 05.04.2022 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/ i stronie https://www.um.zarow.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów:
• projekt Uchwały Rady Miejskiej Gminy Żarów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów,
• mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
• diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żarów.
Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/
• na stronie internetowej https://www.um.zarow.pl/
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów:
• w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Żarów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://www.um.zarow.pl/

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP~30MB)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.02.2022, 13:59
Dokument oglądany razy: 112