Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce

To jest archiwalna wersja wiadomości z dnia 04.08.2022, 08:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie dokumentów
Wersje archiwalne wiadomości: