Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. w postaci:
1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:
• na stronie internetowej Gminy Żarów: https://www.um.zarow.pl/;
• na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/pliki/inne/2023/konsultacje.pdf;
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
• drogą elektroniczną na adres e-mailowy: burmistrz(at)um.zarow.pl ;
• drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów;
• lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żarowie, w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/39G11vssDY;

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 11 kwietnia 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/gPdweyCvNh. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 21 kwietnia 2023r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/ i stronie https://www.um.zarow.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów:
zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030,
formularz zgłaszania uwag,
projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/;
• na stronie internetowej https://www.um.zarow.pl/;
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów;
• w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Żarów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://www.um.zarow.pl/.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.03.2023, 12:32
Dokument oglądany razy: 57