Obwieszczenie - konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Żarów, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Żarów.

I. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

II. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 16 października 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag udostępnionego:
1.1. na stronie internetowej gminy Żarów: www.um.zarow.pl;
1.2. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.zarow.pl;
1.3. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
1.4. Wypełnione formularze należy dostarczyć:
a) drogą elektroniczną:
- na adres e-mailowy: burmistrz@um.zarow.pl;
- skrzynki ePUAP na adres gminy Żarów;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2;
c) lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, w godzinach pracy Urzędu;

2. Wypełnienia ankiety:
2.1. Ankieta dostępna będzie:
a) na stronie internetowej gminy Żarów: www.um.zarow.pl;
b) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.zarow.pl;
c) w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
2.2. Wypełnione formularze należy dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres:
 e-mailowy: burmistrz@um.zarow.pl;
 skrzynki ePUAP gminy Żarów.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2;
c) lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, w godzinach pracy Urzędu.

3. Uwagi do projektu Programu można składać do 15 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

4. Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji:
4.1. elektronicznej:
a) na stronie internetowej: www.um.zarow.pl;
b) w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.zarow.pl;
4.2. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

5. Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem:
5.1. strony internetowej gminy Żarów,
5.2. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
5.3. Gazety Żarowskiej.

6. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej gminy Żarów, na stronie gminy Żarów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

7. Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej gminy Żarów: www.um.zarow.pl.

  • Zarządzenie nr 179/2023 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.10.2023, 14:42
Dokument oglądany razy: 107