Obwieszczenia


Załączniki:
  1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania - budowa fundamentu i instalacja zbiornika na ciekły azot - 29.09.2020 (29.09.2020, 13:48) - pobrań: 1 008
  2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wydanej decyzji środowiskowej dla DongSung Poland - 20.08.2020 (20.08.2020, 11:57) - pobrań: 1 061
  3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów - 13.08.2020 (13.08.2020, 11:36) - pobrań: 1 187
  4. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa hali produkcyjnej (16.07.2020, 15:05) - pobrań: 1 136
  5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (15.06.2020, 15:06) - pobrań: 1 262
  6. Załączniki do obwieszczenia z dnia 4 czerwca 2020 roku - archiwum ZIP, pliki PDF ~ 110MB (15.06.2020, 09:01) - pobrań: 1 356
  7. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowisko (publikacja: 04.06.2020) (04.06.2020, 10:14) - pobrań: 2 033
  8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fundamentu blokowego wraz z instalacją zbiornika ciekłego azotu i parownic przy budynku produkcyjnym" w Żarowie na dz. nr 378/1. (18.05.2020, 10:41) - pobrań: 1 652
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.05.2020, 10:39
Dokument oglądany razy: 14 424
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020