Nabór wniosków - opieka wytchnieniowa

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zachęca opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej. Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54 do dnia  9 listopada 2022r., niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na rok 2023r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.10.2022, 18:19
Dokument oglądany razy: 44