Lokal Miekszkalny o pow. 54,03m/kw w Bukowie

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 07.12.2021, 11:19
Data zakończenia przetargu: 14.01.2022, 10:20
Data rozstrzygnięcia przetargu: 14.01.2022, 10:20 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301
Podlega Ustawie

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 54,03 m2 przy ul. Lipowej 22/4 w Bukowie

Numer działki – 217
Powierzchnia – 2300m/kw
Numer KW – SW1S/00019263/3
Położenie – Buków, ul. Lipowa 22/4
Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
Forma oddania – sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 19,37%
Cena wywoławcza – 70000zł
Wysokość wadium – 7000zł
Godz. Rozpoczęcia – 10:20

1. Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
8. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.
15. Lokal usytuowany jest na I piętrze, złożony z 5 pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy komórka o pow. 25,14 m2.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.12.2021, 11:19
Dokument oglądany razy: 2 043