Jak przekazać pieniądze

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może skorzystać z tej możliwości w dwojaki sposób:

- wpłacić dowolna kwotę (wysokość wpłaty może być nieograniczona) na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednakże wypełniając roczne zeznanie podatkowe, może pomniejszyć należny podatek jedynie o 1%.

- wypełnić zeznanie podatkowe i obliczyć kwotę stanowiącą 1% należnego podatku dochodowego, a następnie wpłacić obliczoną kwotę na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (kolejne etapy postępowania w tej sytuacji przedstawiamy poniżej).

Jak przekazać 1%?

Krok 1: Wybierz organizację

Jeśli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy przede wszystkim wybrać taka organizację. Ich lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opp.ms.gov.pl

Na stronie www.um.zarow.pl (BIP - Biuletyn Informacji Publicznej) znajduje się Żarowski Bank Informacji - uruchomiona została baza organizacji pozarządowych w tym tych, które posiadają statut organizacji pozarządowych.
Krok 2: Oblicz 1% podatku i wypełnij PIT

Gdy już wiemy komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Należy pamiętać o zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3: Wypełnij dokument wpłaty i dokonaj wpłaty

Musimy udać się do banku (także internetowego) lub na pocztę (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w przypadku przekazywanych przez podatników wpłat 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego pobierana opłata została obniżona do 1 zł) i tam dokonać wpłaty – w wysokości 1% podatku – na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane:

imię i nazwisko oraz adres wpłacającego
kwota dokonanej wpłaty
nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Wpłata musi być dokonana pomiędzy 1 stycznia a dniem złożenia zeznania podatkowego:

dla podatników rozliczających się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37 nie później niż do dnia 30 kwietnia, a dla podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 – nie później niż do 31 stycznia.

Pamiętaj-nie składaj zeznania przed dokonaniem wpłaty.

Krok 4: wysłać formularz PIT

Aby dopełnić formalności wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Jeśli nie popełniliśmy żadnego błędu, możemy być spokojni:

- urząd uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka konieczność

- lub zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 16:23
Dokument oglądany razy: 5 577
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020