Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Katarzyny Medyńskiej reprezentującej Pana Piotra Pęcherskiego F.H.U. "KUBA", zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania spółki: Pana Piotra Pęcherskiego F.H.U. "KUBA", ul. Krótka 1, Imbramowice, 58-130 Żarów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu (działka nr 402/3, obręb Imbramowice, gm. Żarów) oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowych istniejącego budynku usługowego oraz projektowanego placu utwardzonego kostką betonową (dz. nr 516, 517/9, obręb Imbramowice, gm. Żarów) w m. Imbramowice do rowu przydrożnego znajdującego się w granicach działki nr 402/3 obręb Imbramowice, gm. Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.03.2022, 14:08
Dokument oglądany razy: 330