Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4211.28.2022.HP

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia udzielonego przez Starostę Świdnickiego decyzją z dnia 25.01.2013r. znak ROŚ.6341.47.2012 dla Pana Marka Burzyńskiego, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
a) piętrzenia wody powierzchniowej na rzece Strzegomce w km 44+404
b) poboru wody powierzchniowej z rzeki Strzegomki za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego w km 44+404 do celów energetycznych,
c) odprowadzania spracowanych wód z urządzeń małej elektrowni wodnej do rzeki Strzegomki poprzez kanał odpływowy,
na rzecz spólki: Świebodzickie Centrum Technologiczne Sp. z o.o., ul. Agrestowa 1, 58-100 Świdnica.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.11.2022, 14:52
Dokument oglądany razy: 152