Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.113.2022.EB

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Dariusza Górowskiego reprezentującego spółkę Dino Polska S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania dla spółki: DINO POLSKA S.A., ul Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wlotu kanalizacji deszczowej fi250 do potoku Tarnawka (działka nr 490/43, obręb Imbramowice, gm. Żarów) oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych zebranych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz powierzchni zadaszonej budynku handlowo-usługowego (działka nr 490/44, obręb Imbramowice, gm. Żarów) w Imbramowicach.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.09.2022, 12:07
Dokument oglądany razy: 69