Informacja o przyznaniu dotacji

Załącznik do zarządzenia
Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 1 lutego 2023 r.


Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku, na terenie Gminy Żarów:
1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych w wysokości 142.000 zł dla Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów.
2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.
3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” w Łażanach.
4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej, w wysokości 17.200 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka” Wierzbna.
5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, w wysokości 20.000 zł dla TKKF „Chemik” Żarów.
6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, w wysokości 20.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.
7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 8.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.
8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – organizacja zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych dla uczniów z terenu miasta i gminy Żarów, w wysokości 5.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie.
9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej i akrobatyki, w wysokości 9.800 zł dla KS Silesia Żarów.
10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu konnej szkółki jeździeckiej, w wysokości 3.000 zł dla Klubu Jeździeckiego Biały Las Wierzbna.

Uzasadnienie
Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów Burmistrz Miasta Żarów Zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku ogłosił informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych na dany rok wraz z informacją o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Wnioski należało składać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku. W/w wnioski zostały rozpatrzone. Zgodnie z powyższą uchwałą decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żarów. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.02.2023, 11:31
Dokument oglądany razy: 55