Informacja o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Załącznik
do Zarządzenia nr 24/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 lutego 2022 roku
Burmistrz Miasta Żarów


ogłasza informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju
sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku, na terenie Gminy Żarów:

1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych w wysokości 142.000 zł dla
Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów.

2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Kalnie, w wysokości 14.750 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.

3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Mrowinach, w wysokości 16.750 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” Mrowiny.

4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Łażanach, w wysokości 14.250 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” w Łażanach.

5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Wierzbnej, w wysokości 16.250 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka” Wierzbna.

6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, w wysokości 20.000 zł dla TKKF
„Chemik” Żarów.

7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, w wysokości 20.000 zł dla Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.

8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych
dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w wysokości 12.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie.

9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 6.000 zł dla
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.

10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci
i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej, w wysokości 8.000 zł dla KS Silesia Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.02.2022, 08:39
Dokument oglądany razy: 181