Statut gminy Żarów

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 21.05.2024, 11:39
z powodu: zmiana

statut - to dokument o charakterze aktu prawnego. To bardzo ważny instrument, który reguluje zadania oraz sposób działania określonego podmiotu. To także dokument, który zajmuje się regulacją struktury organizacyjnej podmiotu prawa prywatnego lub publicznego.

Statut to pojęcie zaczerpnięte z prawnego języka. To akt prawny, który posiada kilka charakterystycznych funkcji. Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim określenie wewnętrznej organizacji danego przedsiębiorstwa. Ponadto statut musi określać cel istnienia firmy czy innej instytucji. Muszą znaleźć się w nim także informacje dotyczące trybu działania organizacji oraz innych zagadnień, które są charakterystyczne dla prawidłowego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa czy jednostki.Istnieje jednak szereg różnic, które odróżniają statuty jednostek prawa publicznego od jednostek prawa prywatnego.

Prawo publiczne wymaga, by statuty zostały nadane jednostkom poprzez nadrzędne organy. Dokonuje się tego w drodze specjalnego aktu normatywnego lub odpowiednich uchwał (na przykład w jednostkach samorządu terytorialnego). Statuty są w tym przypadku wymogiem koniecznym. Natomiast podmioty prawa prywatnego mogą nadawać sobie statuty w formie wspólnego oświadczenia woli. Nie wszystkie podmioty musza posiadać statut. Prawo dokładnie określa, które podmioty muszą go posiadać, a które nie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.08.2020, 13:15
Dokument oglądany razy: 29 111
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 20.08.2020