Wyznaczenie granic aglomeracji Żarów zgodnie z zapisami art. 87 Prawa Wodnego

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian