Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian