Konkursy: Zakończone

 • Konkurs na stanowisko ds. mieszkaniowych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 09.11.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Konkurs na stanowisko ds. dowodów osobistych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 09.11.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021 (Zarządzenie nr 162/2020)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 21.12.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej (Zarządzenie nr 161/2020)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 31.12.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów (Zarządzenie nr 160/2020)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 31.12.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego (Zarządzenie nr 5/2021)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 01.03.2021, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 05.02.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 (NSP2021)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 23.02.2021, 16:00 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej (nie podano)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 02.03.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 26.08.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • stanowisko ds. księgowości podatków i opłat (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 26.08.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 14.10.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 26.10.2021, 16:00 (rozstrzygnięty)
 • Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 18.11.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej (Zarządzenie nr 167/2021)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Konkurs na stanowisko pracy - archiwista (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 04.03.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (O.2111.2.2022)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 02.03.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach (O.2111.1.2022)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 02.03.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (Zarządzenie Burmistrza nr 58/2022 z 4 kwietnia 20)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 11.05.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. inwestycji (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 22.04.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Ds. planowania przestrzennego (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 05.05.2022, 13:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko pracy – ds. planowania przestrzennego (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 20.05.2022, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 27.06.2022, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • stanowisko pracy – ds. administracyjnych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 29.06.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • stanowisko pracy – ds. gospodarki przestrzennej (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 19.07.2022, 09:00 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 22.07.2022, 13:00 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 22.08.2022, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko pracy – ds. gospodarki przestrzennej (nie podano)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 22.08.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych (nie podano)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 05.09.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej (Zarządzenie nr 236/2022)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów (Zarządzenie nr 235/2022)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów (Zarządzenie nr 166/2021)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 30.12.2021, 09:00 (rozstrzygnięty)
 • Referent ds. administracyjnych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 17.03.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów (zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Miasta Żarów)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 05.04.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 08.05.2023, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko pracy – ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych (nie podano)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 09.06.2023, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko pracy – ds. mieszkaniowych - zatrudnienie od 1 sierpnia 2023 (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 07.07.2023, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Zadanie publiczne - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Miasta Żarów)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 02.08.2023, 16:00 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko pracy - ds. dowodów osobistych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 11.07.2023, 16:00 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. remontów i inwestycji (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 31.07.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. mieszkaniowych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 04.08.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Konkurs na stanowisko pracy – ds. inwestycji (nie podano)
  Nie podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 30.08.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 211/2023)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów (Zarządzenie nr 209/2023)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej (Zarządzenie nr 210/2023)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.01.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko ds. podatku VAT (zatrudnienie od 1 kwietnia 2024) (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 06.02.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Audytor wewnętrzny (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 19.02.2024, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko ds. remontów i inwestycji (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 23.02.2024, 12:00 (rozstrzygnięty)
 • stanowisko ds. VAT - zatrudnienie od 1 kwietnia 2024 (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 25.03.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko - audytor wewnętrzny (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 10.04.2024, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów (Zarządzenie nr 39/2024 Burmistrza Miasta Żarów)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 17.04.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • stanowisko ds. księgowości i rachuby płac (zatrudnienie od 1 lipca 2024) (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 19.04.2024, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko pracy – ds. księgowości i rachuby płac (zatrudnienie od 1 lipca 2024) - możliość przyuczenia (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 03.05.2024, 15:30 (nierozstrzygnięty/anulowany)
 • Stanowisko - audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Żarowie (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 06.05.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko pracy – ds. księgowości i rachuby płac (zatrudnienie od 1 lipca 2024) (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 21.06.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
 • Stanowisko pracy – ds. ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych (nie podano)
  Podlega Ustawie, koniec: , rozstrzygnięcie: 23.05.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 568 792
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 20.05.2024 07:53:35