Końcowa sprzedaż węgla

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Żarowie od dnia 15 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia. O pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie, po tym czasie wnioskodawca ma 24 godziny na wpłatę za węgiel. Jeżeli zapłata za węgiel nie zostanie zaksięgowana na koncie gminy w tym czasie, węgiel zostanie przeznaczony dla następnego wnioskodawcy zgodnie z kolejnością.

Gmina Żarów do sprzedaży końcowej posiada:
    • 1. Kostka – Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 18 ton;
    • 2. Orzech –  Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 20 ton;
    • 3. Groszek II – Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 17,04 ton.


Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment – na terenie gminy Żarów transport węgla bezpośrednio do domu jest bezpłatny. Cenę ewentualnego transportu poza teren gminy Żarów należy ustalać ze składem węgla wyłonionym przez gminę Żarów. Węgiel nie jest workowany – workowanie jest usługą dodatkową, którą również ustala się indywidualnie ze składem węgla.
Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają, że sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest również zakup węgla przez osobę z terenu innej gminy lub w innej gminie, o ile wnioskodawca jest uprawniony do dodatku węglowego. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na temat sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 74 306 7333 oraz 74 306 7321.
Numer konta, na który należy wpłacać pieniądze za zakup węgla: 88 1090 2369 0000 0001 4749 4019 w tytule należy podać „zapłata za węgiel’’ oraz imię nazwisko wnioskodawcy.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie nie będą telefonicznie informować o numerze konta bankowego w celu uniknięcia oszustw.

Skład węgla obsługujący gminę Żarów:

Firma Handlowo Usługowa Grzybowski Adam Grzybowski, Imbramowice, ul. Boczna 17, 58-130 Imbramowice

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.05.2023
Dokument oglądany razy: 27
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 31.05.2023 02:18:59